top of page

Probleem-Uitdaging

Waarover wil je reflecteren.

Is er een uitdaging, zijn er zaken te optimaliseren of is er een probleem.

Je onderzoekt, kijkt terug, op een  situatie, probleem of uitdaging. 

Een probleem is opgebouwd uit een patroon en een patroon doet je onbewust reageren.

In een patroon zitten met name; een lichamelijke reactie, een emotie, denken en gedrag.

Die thema's zijn hier in het schema in polen gedestilleerd tot de kern, tot de essentie teruggebracht en aangeboden in het  ABC kleur schema.

Je zou het ook de energie groepen A, B en C  kunnen noemen.

Het kleurschema werkt als een trechter van een zeer abstract aanbod naar een zo concreet mogelijke eigen invulling.

Een tomtom die de weg wijst en zich bij afwijkingen aanpast als een routeplanner.

Beschouw je probleemformulering als "mijn locatie" en de "actie voor de toekomst" als eindbestemming. Het kleurenschema is de "route".

Onderzoek of je redenering consistent is en of je mag voelen wat je voelt.

Waar zit de eventuele "pijn of weerstand" en natuurlijk of je probleemformulering nog klopt.

Kies in de header bovenin of in de checklist steeds de optie die er het meest dichtbij komt.

Beschrijf hier waar je probleem-uitdaging het meest dichtbij komt.

A Is dit iets met je omgeving, je territorium, je positie.
Bijv. je baan of je positie in je gezin of de groep..
B Is dit iets met je gevoel van eigenwaarde, iets wel of niet kunnen.
Bijv. tekort schieten, schaamte, schuldig voelen, er niet bij horen...
C Is dit iets met een brokconflict, een doodsangst.
Bijv. niet kunnen verwerken, niet loslaten, vergeven, een verlies, een tekort...

Situatie - Probleem - Uitdaging
1 Territorium - Positie
2 Eigenwaarde - Identiteit
3 Brokconflict - Doodsangst

bottom of page