top of page

Nog geen producten...

Ondertussen kun je een andere categorie kiezen om verder te gaan met winkelen.

Je lichamelijke reactie heb je daarbij
A vuist
B Strakke hand
C Slappe hand

Je emotie daarbij
A meer boos of blij
B meer bang of opgewonden
C meer verdrietig of tevreden

Je denken daarbij
A meer verwijtend of enthousiast
B meer achterdochtig of nieuwsgierig
C meer afwijzend of accepterend

Welke combinatie vinkjes heb jij

....

Je gedrag daarbij
A meer aangaan of besluiten
B meer controleren of oriënterend
C meer vermijdend of afstemmend

bottom of page