top of page

Checklist

Situation - Problem - Challenge
1 Territory - Position
2 Self-esteem - Identity
3 Chunk conflict - Fear of death

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patroon

Your physical reaction
A Fist
B Tight hand
C Weak hand

Your emotion thereby
A more angry or happy
B more scared or excited
C more sad or satisfied

Your thinking thereby
A more reproachful or enthusiastic
B more suspicious or curious
C more rejecting or accepting

Your behaviour thereby
A more enter into or decide
B more checking whether orienteering
C more avoidant or attuning

 

Welke letters heb jij en zijn ze gelijk?

4x ....of 4 met verschillende kleuren ....

Kijk voor advies in de webshop.

Rode A vinkjes zijn 1

Oranje B vinkjes zijn 2

Gele C vinkjes zijn 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Behoefte

Your need for that
A something about discharging
B something to do with safety/stability
C something about charging

Behoefte naar binnen
A zelfbevestiging op iets doen
B zelfbevestiging op iets zijn
C zelfbevestiging op iets hebben

Is er sprake van emotie of empathie
 

Visualize A

Visualize B

Visualize C

VOORWAARDEN

Heb je dezelfde kleuren en is er samenhang...

Heb je aan je eigen probleem gewerkt.

Was dit je probleem. Wie is de "eigenaar" van dit probleem.

Mag je nu voelen wat je voelt.

Is er nu op alle onderdelen bewustzijn zodat je de beleving dus kunt ervaren.

Ben je nu waarnemer van de waarnemer.

Wat vind je nu van dit patroon.

PIJNLEEFTIJD

Herken je dit patroon ook uit eerdere situaties en zo ja hoe oud was je toen je dit patroon ontwikkelde en wat had je toen nodig.

Was dit recent, oud, baarmoederlijk of begon dit al in een vorige generatie.

Ooit een grens gepasseerd zal weerstand ervoor zorgen dat je hem niet weer bewust tegenkomt.

Hoe ga je nu om met dat "deel" in jou.

Beoordeel je naar het nu of naar de pijnleeftijd. En is dat dan emotioneel of empatisch.

Beoordeel je jezelf zoals je een ander beoordeelt of heb je het oordeel van anderen overgenomen. Een oordeel dat alleen voor jouw geldt is een kinderlijk oordeel waar nog een onbewustheid op zit.

EMOTIE

Toen dit patroon ontstond.. wat was toen je behoefte.

Kreeg je toen erkenning, deed je er toe, was er veiligheid, voelde je je beschermd/veilig/geliefd.

Welk aanpassingsmechanisme werkte voor jou..

Ziek worden, briljant uitblinken, de beste, sterkste, snelste zijn, liefdevol zorgen voor de ander of waren die rollen al bezet en kon je niets anders dan rebelleren...

Mocht/durfde/kon je toen voelen wat je voelde. Voel het verschil tussen empatisch of emotioneel op je eigen patroon reageren.

EMPATHIE

Wat geef je nu aan jezelf... Mag je nu voelen wat je voelt.

Kun je deze situatie nu op jezelf betrekken zonder oordeel en met zelfvertrouwen.

Elke verandering op een van de onderdelen van een patroon heeft gevolgen voor de andere onderdelen. Is er nu bewustzijn (de ervaring dat je ervaart) waardoor je helderheid en keuze krijgt.

Wat wordt nu je eerste stap?

Ben je nu een waarnemer die waarneemt...

bottom of page