top of page

Probleem-Uitdaging

Beschrijf hier waar je probleem-uitdaging het meest dichtbij komt.
A Is dit iets met je omgeving, territorium, positie.
Bijv. je baan of je positie in je gezin of de groep..
B Is dit iets met je gevoel van eigenwaarde, iets wel of niet kunnen.
Bijv. tekort schieten, schaamte, schuldig voelen, er niet bij horen...
C Is dit iets met een brokconflict, bestaansrecht.
Bijv. niet kunnen verwerken, niet loslaten, vergeven, een verlies, een tekort...

Waarover wil je reflecteren.

Is er een uitdaging, zijn er zaken te optimaliseren of is er een probleem.

Je onderzoekt, kijkt terug, op een  situatie, probleem of uitdaging en onderzoekt je patroon.

De patronen waar je onderzoek op gaat doen zijn de uitkomst van je evolutionaire geschiedenis en hoe je opgevoed / geprogrammeerd / ge-brainwashed / getraumatiseerd bent.

Je onderzoekt de aannames/percepties die je geleerd hebt.

In een patroon zitten met name; een lichamelijke reactie, een emotie, denken en gedrag.

Die thema's zijn hier in het schema in polen terug gebracht tot de kern, tot de essentie, en worden aangeboden in het  ABC kleur schema.

Je zou het ook de energie groepen A, B en C  kunnen noemen.

Het kleurschema werkt als een trechter van een zo concreet mogelijke invulling van jezelf naar een zo abstract mogelijk aanbod in de ABC vorm.

Een routeplanner die de weg wijst (en zich bij een rotonde zonder afslag aanpast).

Beschouw je probleemformulering als "mijn locatie" en de actie voor de toekomst als "eindbestemming".

Je locatie kan veranderen net zoals de eindbestemming en onderweg kun je verkeerde afslagen nemen. Het kleurenschema is de "route" die je kunt volgen.

Elke afwijking kan een onbewuste "conditionering" zijn die nog niet doorvoeld is.

Onderzoek of je redenering consistent/samenhangend is en of je mag voelen wat je voelt.

Waar zit de eventuele "pijn of weerstand" en onderzoek je of je probleemformulering nog klopt.

Uiteraard gaat een probleempatroon altijd over jezelf. Je kunt misschien aan een probleem met de ander werken maar jij kunt nooit zijn reactie veranderen zonder zelf te veranderen.

Bij welke van de volgende drie abstracte grootheden past jouw probleemformulering het beste.

Bewustwording heeft verschillende fases ;

Abstract

1 Het is de ervaring die je perceptie vormt.

2 Het is je perceptie die je situatie kleurt.

3 Het is die kleuring die je actie bepaald.

4 Het is die actie die dat resultaat geeft.

5 Het is het resultaat dat toekomst en volgende ervaringen vorm geeft.

bottom of page