top of page

Afwijzen - Accepteren

Dit denken zou je i.p.v. afwijzen ook een andere naam kunnen geven. Het gaat om de "familiegroep" waar dat denken in thuis hoort. 

Dit kan dus bijvoorbeeld ook afkeuren of verwerpen zijn maar het is niet achterdochtig of verwijtend.

bottom of page