top of page

Ontladen

Deze behoefte zou je i.p.v. ontladen ook een andere naam kunnen geven. Het gaat om de "familiegroep" waar deze behoefte in thuis hoort. 

Dit kan dus bijvoorbeeld ook richting geven of ontlasten zijn maar het is niet veiligheid of opladen.

bottom of page