top of page

Opladen

Deze behoefte zou je i.p.v. opladen ook een andere naam kunnen geven. Het gaat om de "familiegroep" waar deze behoefte in thuis hoort. 

Dit kan dus bijvoorbeeld ook herstel of vernieuwing zijn maar het is niet  ontladen of duidelijkheid.

bottom of page