top of page

Achterdochtig-Nieuwsgierig

Dit denken zou je i.p.v. achterdochtig ook een andere naam kunnen geven. Het gaat om de "familiegroep" waar dat denken in thuis hoort. 

Dit kan dus bijvoorbeeld ook argwanend of wantrouwig zijn maar het is niet verwijtend of afwijzend.

bottom of page