top of page

Brokconflict-Bestaansrecht

Iets met verwerken, niet door te slikken, aan te horen, te verkroppen, te verteren.

Dingen die met je bestaan te maken hebben.

Letterlijk of figuurlijk een tekort aan zuurstof, voeding, warmte.

Doodsangst, bestaansangst.

Op jonge leeftijd verwaarloosd of verstikt zijn.

Hierin zitten vaak ook beelden als autisme, ASS, PDD-NOS, syndroom van Asperger, borderline, rouw en anorexia.

bottom of page